Laatste nieuws over de RV Belgica

2014-06-24 – Scheepstijd RV Belgica in 2015

image

Het KBIN - OD Natuur en het VLIZ coördineren de inzet van de onderzoeksschepen RV Belgica en de RV Simon Stevin. Daarom lanceren we voor de zomer gezamenlijk onze oproep voor aanvragen voor scheepstijd op onze schepen voor het jaar 2015.

Indien je in 2015 gebruik wenst te maken van de RV Belgica, gelieve de formulieren in te vullen en deze tegen vrijdag 18 juli 2014 op te sturen naar P.Roose@mumm.ac.be, L.Naudts@mumm.ac.be en bmmost@mumm.ac.be. De scheepstijd RV Belgica kan aangevraagd worden door alle wetenschappers in het kader van hun werk aan een Belgische universiteit of instituut.

Gelieve er rekening mee te houden dat de RV Belgica niet beschikbaar is op volgende dagen in 2015: 01.01 tot en met 23.01.15; 04.04 tot en met 12.04.15; 18.07 tot en met 16.08.15; 31.10 tot en met 08.11.15; 21.12 tot en met 31.12.15.

Op 22 september 2014 om 10u00 zal in de kantoren van BELSPO een coördinatievergadering over het programma RV Belgica 2015 plaatsvinden.

2014-05-19 – How Big Is Belgica: de eerste foto's!

image image image image

RV Belgica Open deur op zondag 18 mei 2014, Brussel.

2014-05-14 – How big is Belgica?

imageDe grootscheepse campagne om de 30ste verjaardag van RV Belgica te vieren begint… nu!

Na 30 jaar is er nood aan een nieuw onderzoeksschip - RV Belgica II - om de Noordzee blijvend te beschermen. Een schip met plaats voor meer onderzoekers, nauwkeurige apparatuur en onbemande meetrobots. Hoe dat allemaal zit, zie je vanaf vandaag in het animatiefilmpje op onze speciale website How Big Is Belgica.

Je kan ons vanaf nu ook volgen op imageFacebook en imageTwitter. Deel het filmpje met je vrienden zodat ook zij het nieuwe onderzoeksschip kunnen steunen!

En niet vergeten, nu zondag 18 mei 2014 zal RV Belgica openstaan voor iedereen tijdens de Brusselse Havenfeesten. Je kan aan boord komen en kennis maken met wetenschappers van de Universiteit van Gent, het ILVO, de FOD Economie, Defensie en natuurlijk het KBIN – OD Natuur. Iedereen is welkom op de RV Belgica van 10.00u tot 17.00u (en in onze tent tot 19.00u) op de Heembeekkaai (nabij de Van Praetbrug en de Royal Yacht Club).

Feest in de haven

De film Howbigisbelgica

2014-05-07 – 30 jaar RV Belgica: How Big Is Belgica?

imageIn 2014 bestaat het Belgisch oceanografisch onderzoeksschip de "RV A962 Belgica" 30 jaar. Om die verjaardag te vieren en de RV Belgica bekend(er) te maken bij het publiek, heeft het KBIN een grootscheepse campagne opgezet. De aftrap geven we in het weekend van 17 en 18 mei 2014 met een animatiefilmpje, een symposium, een opendeurdag tijdens de Brusselse Havenfeesten...

De RV Belgica waakt dag en nacht over het wel en wee van onze Noordzee. Er komt een pak wetenschap aan te pas om die leefbaar en rendabel te houden. Elke Belg heeft er baat bij dat de blauwe motor van de Noordzee blijft draaien. Ook als je in het binnenland woont, heeft de Belgica invloed op je dagelijks leven. Denk maar aan duurzame visserij, windenergie, zandwinning, toerisme. Maar na 30 jaar is er nood aan een nieuw onderzoeksschip - RV Belgica II - om de Noordzee blijvend te beschermen, een schip met plaats voor meer onderzoekers, nauwkeurige apparatuur en onbemande meetrobots. Hoe dat allemaal zit, zie je weldra in het animatiefilmpje How Big Is Belgica (met dank aan BELSPO).

Op vrijdag 16 mei vaart de RV Belgica van Antwerpen naar Brussel. Daar komt RV Belgica, samen met andere schepen waaronder de Stern, rond 17.00u bij de Heembeekkaai aan. Zaterdag 17 mei houden wetenschappers een symposium waarbij ze het belang van RV Belgica, en de mogelijke opvolger, toelichten.

Maar het grote publiek zal natuurlijk ook betrokken worden! Op zondag 18 mei 2014 zal RV Belgica openstaan voor iedereen tijdens de Brusselse Havenfeesten. Je kan aan boord komen en kennis maken met de Belgische mariene onderzoekers. Wetenschappers van de Universiteit van Gent, het ILVO, de FOD Economie, Defensie en natuurlijk het KBIN – OD Natuur, leren je de wondere wereld van het zee- onderzoek kennen. En natuurlijk lichten we een tipje van de sluier op over de nieuwe Belgica!

Iedereen is welkom op de RV Belgica van 10.00u tot 17.00u (en tot 19.00u op de kaai) op de Van Heembeekkaai (nabij de Van Praetbrug en Net Brussel, stand 54).

Brusselse Havenfeesten

RV Belgica

2014-05-06 – Onderwaterrobot toont het mariene afvalprobleem in de diepte

imageGrootschalig Europees onderzoek van de zeebodem toont aan dat zelfs in de diepste zones van de oceaan afval wordt gevonden. O.a. flesjes, plastic zakken en visnetten werden gevonden in de Middellandse Zee, van aan de continentale zone tot aan de Mid-Atlantische Rug op 2000 kilometer van de kust. Dit is een aanzienlijk probleem omdat plastic door sommige dieren als voedsel wordt aanzien, of voor verstrikking van koralen en vissen zorgt.

Voor België nam de Universiteit Gent, vanuit het Renard Centre of Marine Geology, deel aan dit internationaal onderzoek. Zij zorgden voor kartering van de zeebodem en onderzoek van diepzeestromingen op ecosystemen in de Golf van Biskaje en de Golf van Cadiz, aan boord van onze RV Belgica!

Persbericht

2014-03-24 – Staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid met leerlingen aan boord van de Belgica

De staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid heeft op vrijdag 21 maart 2014 veertig leerlingen uit het vijfde en zesde middelbaar uit Vielsalm en Anderlecht meegebracht aan boord van de RV Belgica.

De leerlingen kregen een rondleiding op het schip, maar moesten ook zelf de handen uit de mouwen steken. Op vier plaatsen werden water- en bodemstalen genomen en werden verschillende fysische parameters genoteerd. Ze mochten ook de vangst van de dag sorteren.

image image image image image image

Reportage TV Brussel

2014-01-23 – EUROFLEETS 2: aanvragen voor scheepstijd en apparatuur

imageEurofleets2 is een Europees project waarbij wetenschappers 200 dagen scheepstijd en 104 dagen voor het gebruik van mariene onderzoeksapparatuur kunnen verkrijgen.

Vanaf nu kan een aanvraag ingediend worden voor het gebruik van 13 onderzoeksschepen en 5 apparaten (Marum-MeBo, 2x 3D HDTV Camera’s, ROV Liropus en ROV Max Rover). De schepen kunnen aangevraagd worden voor polaire en subpolaire gebieden, de Noord-Atlantische Oceaan, de Noordzee, het Kanaal, de Keltische Zee, de Baltische Zee en de Golf van Biskaje.

Ook de RV Belgica en het Vlaamse onderzoeksschip Simon Stevin nemen deel aan deze actie. Aanvragen moeten ingediend worden voor donderdag 27 maart 2014, 16.00u (CET).

EUROFLEETS 2

2013-12-09 – Verlies en recuperatie boomkor

Begin december kwamen onderzoekers van het ILVO aan boord van de RV Belgica om een alternatief vistuig/boomkor te testen. Deze 8 meter lange boomkor zou minder schade aanrichten aan de zeebodemorganismen en zou goedkoper zijn in gebruik door minder brandstofverbruik van het schip.

Op dinsdag 3 december werden rond 19.00u tijdens het vissen in Britse wateren hevige schokken waargenomen. Het vistuig werd ingehaald, maar enkel de kabel kwam aan boord, het tuig was verdwenen. Alle lokale en nationale instellingen werden gewaarschuwd. Aan boord werd een plan uitgewerkt om via het NL visserschip “TX 68 VERTROUWEN”, dat in de buurt was, een dreganker te verkrijgen. Daarmee zou geprobeerd worden om het tuig te dreggen aan de hand van de laatst gekende positie. Rond half één ’s nachts werd het vistuig voor de eerste maal opgedregd, maar het gleed op een bepaald moment terug van het dreganker. Tevergeefs heeft de RV BELGICA de ganse dag verder gedregd.

Via de samenwerking tussen de Nederlandse en Belgische Marine werd er door de Commandant van de RV Belgica gevraagd of het mogelijk was het tuig te lokaliseren via de boordsonar van een mijnenjager. Om 13u30 arriveerde ZR.MS. SCHIEDAM (SDAM) in het gebied en dankzij de sonar werd het tuig gelokaliseerd op, woensdag 4 december 14u10. De RV Belgica heeft dan de boomkor rond 16u00 veilig en wel aan boord kunnen hijsen.

Dankzij de perfecte samenwerking tussen de een lokaal aanwezige Nederlandse visser, een mijnenjager van de Nederlandse Marine, de bemanning van RV Belgica en de ILVO-wetenschappers werd de boomkor gerecupereerd na een volledige dag dreggen!

image image image image

2013-08-23 – Staatssecretaris Courard brengt bezoek aan de RV Belgica

Staatssecretris voor Wetenschapsbeleid, Philippe Courard bracht op 23 augustus 2013 een bezoek aan het oceanografisch onderzoeksschip RV Belgica. 

Min. Courard visits the belgica

Zijn bezoek had een dubbel doel: ten eerste het werk aan boord ontdekken – als voormalig leraar in de wetenschappen toch een speciale ervaring - maar ook de toekomst van het schip onder de aandacht brengen.

De Belgica viert dit jaar zijn 29ste verjaardag… terwijl deskundigen de maximale levensduur van een onderzoeksschip schatten op 30 jaar. Een haalbaarheidsstudie afgerond in 2010 kwam tot het besluit dat het noodzakelijk is om de Belgica te vervangen.

Op initiatief van dhr. Staatssecretaris heeft de Ministerraad eind april 2013 de financieringsstudie voor de vervanging van de Belgica goedgekeurd. De studie van de financieringsmodellen wordt momenteel gerealiseerd door de POD Wetenschapsbeleid waarbij verschillende pistes worden afgetoetst: volledige financiering door de staat, publiek private samenwerking, samenwerking met Europese landen….

Dhr. Staatssecretaris pleitte ervoor om vooruit te gaan om een mogelijke financiering te vinden opdat de wetenschappers kunnen beschikken over een aan hun behoeften aangepaste infrastructuur die hen zal toelaten hun opdrachten uitstekend uit te voeren!

2013-07-12 – Nieuwe commandant op RV Belgica

Op vrijdag 12 juli 2013 nam Korvetkapitein Luc Van Tricht het bevel over de Belgica over van Commandant Manuel Dory.

Wij willen Commandant Dory hartelijk bedanken voor zijn inzet aan boord gedurende de laatste twee jaar en natuurlijk wensen we Commandant Van Tricht een prettige, wetenschappelijke vaart.

image image image image image

2013-07-01 – Dit weekend: Open Deur op de Belgica

imageDe Marine van vandaag biedt een verrassend brede waaier aan beroepen. Ontdek ze aan boord van de Belgische en buitenlandse marineschepen tijdens de 33ste Navy Days op 6 en 7 juli 2013. De bemanningen van de vloot staan van 10.30 u. tot 12.00 u. en van 13.30 u. tot 17.30 u. paraat om je uitgebreid met het boordleven te laten kennismaken en op al jouw vragen te antwoorden.

Daarnaast vind je ongeveer vijftig infostanden over Defensie, haar partners en het maritieme erfgoed. Animatie is verzekerd met een klimtoren, duikinitiaties, havenrondvaarten, concerten van de Koninklijke Muziekkapel van de Marine en diverse andere muzikale gezelschappen, reddingssimulaties, demonstraties door veiligheidspersoneel, brandbestrijdingsdemonstraties, enz... Voor de allerkleinsten is er een grimestand, een springkasteel en een hindernissenparcours.

Natuurlijk staat ook ons wetenschappelijk onderzoeksschip RV Belgica open voor het publiek!

Iedereen welkom van 10.00 tot 18.00 uur in de marinebasis Zeebrugge - Gratis inkom!

Navy Days 2013

2013-06-27 – Staatssecretaris Bogaert brengt bezoek aan de RV Belgica in Zeebrugge en onze laboratoria in Oostende

Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken, Hendrik Bogaert, brengt op vrijdag 28 juni 2013 een kort bezoek aan het oceanografisch onderzoeksschip RV Belgica in Zeebrugge. Daarna bezoekt hij ook de laboratoria van de Directie Natuurlijk Milieu (van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen) te Oostende.

Staatssecretaris Bogaert bezoekt een hele waaier aan overheidsdiensten om de werking van nabij te bekijken. Met het bezoek aan de RV Belgica en de mariene laboratoria (chemie, biologie en oceanografie), toch wel een bijzondere overheidsdienst, wil hij nagaan in welke bijzondere werkomstandigheden wetenschappers hun onderzoek uitvoeren, op welke manier ze stalen nemen, hoe het leven aan boord verloopt. Immers, onderzoekers en mariene technici zijn geen ambtenaren die werken “van 9 tot 5”: stalen worden zowel overdag als ’s nachts genomen en altijd moeten ze voorbereid zijn op onverwachte omstandigheden.

2013-06-25 – De Belgica in Portugal

imageOp 29 mei 2013 vertrok RV Belgica vanuit Lissabon richting de Golf van Cadiz voor geofysisch en oceanografisch onderzoek onder leiding van de onderzoekseenheid “Renard Centre for Marine Geology” van de Vakgroep Geologie en Bodemkunde van de Universiteit Gent. Hiervoor scheepten 10 Belgische, Franse, Marokkaanse, Spaanse en Portugese wetenschappers in.

De Golf van Cádiz staat sinds jaren onder de belangstelling van geologen en paleo-oceanografen vanwege de instroom van het Middellandse Zee-water in de Atlantische Oceaan. Deze instroom is ongeveer 5 miljoen jaar geleden begonnen en staat garant voor zeer sterke bodemstromingen langs de continentale hellingen van Spanje, Portugal en Marokko. Dit heeft zijn invloed op de verdeling van sedimenten langs de helling (zand, slib, klei), maar ook op de diepwaterecosystemen (koudwaterkoralen).

De bedoeling van deze 10-daagse campagne was om aan de hand van akoestische profilering (tot 300 m onder de zeebodem) verschillen in de sterkte van deze stromingen na te gaan en dit doorheen de laatste 5 miljoen jaar. Deze metingen zullen worden gebruikt om de resultaten van enkele recente boringen (tot 400 m diep) van het “Integrated Ocean Drilling Programme” beter te kunnen begrijpen. Om echter het verleden te kunnen wedersamenstellen (“The present is the key to the past”), moeten we ook weten hoe de huidige stromingspatronen liggen. Daar is vooral weinig over gekend in het Marokkaanse deel van de Golf van Cádiz. In samenwerking met het Portugese Instituto Hidrografico werden daarom metingen naar de samenstelling, stromingsrichtingen en snelheden uitgevoerd in de waterkolom. Daarnaast werden ook zeezoogdieren geobserveerd door het Spaanse CIRCE.

Deze campagne was al het vijfde bezoek van de Belgica in deze zone sinds de ontdekking ervan in 2002, en de voorlopige resultaten (ongeveer 1000 km seismische lijnen!) tonen aan dat dit zeker nog niet het laatste bezoek zal zijn…

Commandant Manuel Dory, RV Belgica

2013-06-21 – Eurofleets: een Europees project voor samenwerking tussen mariene onderzoeksschepen.

image

Op 13 juni 2013 werd op het KBIN in Brussel een conferentie gehouden om het project Eurofleets 1 af te sluiten. Ondertussen staat wel al een project Eurofleets 2 op stapel. Deze twee Europese projecten zijn onmisbaar voor het oceanografisch onderzoek in België en Europa.

Elk land heeft één of meerdere oceanografische onderzoeksschepen, waarmee wetenschappers stalen kunnen nemen op zee. Door deze “integrated infrastructure” projecten kunnen niet alleen wetenschappers van het land waar het schip vandaan komt aan boord, maar de schepen worden ook opengesteld voor andere Europese onderzoekers. Doel is om de schepen zo efficiënt mogelijk te benutten.

Wanneer onze RV. Belgica bijvoorbeeld in Portugal wetenschappelijk onderzoek doet, zoals deze week het geval is, kunnen er ook buitenlandse ploegen aan boord komen om op die plaats stalen te nemen. Zo moeten er geen twee schepen op dezelfde plaats zijn en wordt de scheepstijd dus optimaal gebruikt. Het ter beschikking stellen van mariene wetenschappelijke infrastructuren, die performant maar vaak duur zijn, is een kleine maar concrete stap naar een Europese integratie en samenwerking.

Op 13 juni kwamen de wetenschappers en managers van de onderzoeksvloot samen om hun conclusies van het eerste project voor te stellen. Tijdens het project Eurofleets 1, dat liep van 2009 tot nu, werden 16 onderzoeksschepen ter beschikking gesteld van de wetenschappers. Aan dit project werken 31 wetenschappelijke organisaties en instellingen mee, van 20 lidstaten of geassocieerde landen van de Europese Unie. De Europese Commissie geeft hiervoor een financiële steun van 9 miljoen euro over vier jaar.

2013-05-14 – Leerlingen varen een dagje mee met de RV Belgica

MOS (Milieuzorg op School) riep via een wedstrijd scholen op om milieu-gerelateerd onderzoek uit te voeren en zo mee te dingen naar een mooie prijs. Twaalf leerlingen van het “Green High Make Over Team” van de Provinciale Secundaire School Diepenbeek Green High vormden de uitgestrekte grasvlakten van de school om tot ecologisch en economisch verantwoorde tuinen met als doel de biodiversiteit van de school te verhogen. Ze wonnen een tocht met de RV Belgica!

Op 13 mei kwamen de leerlingen aan boord. Ze maakten kennis met verschillende soorten staalnames, gebruik van multibeam, en het leven aan boord. Door de hevige wind en de hoge golven konden de meetinstrumenten op de ‘tripode’ niet uitgezet worden, maar ook dat is “het leven aan boord”.

image image image

2013-05-07 – Wave Glider uitgetest aan boord van de RV Belgica

image image image

BMM-wetenschappers hebben gisteren een testperiode van 3 weken met een zogenaamde Wave Glider afgerond. De Wave Glider is een autonoom oceanografisch instrument dat ons werd ter beschikking gesteld door het Amerikaanse bedrijf Liquid Robotics. De 2 meter lange Wave Glider lijkt op een surfplank maar is uitgerust met een heel aantal instrumenten die verschillende mariene parameters opmeten: watertemperatuur, zoutgehalte, stromingssnelheid en richting, aanwezigheid van koolwaterstoffen en algen, weercondities, enz.

image

Het grote voordeel van de Wave Glider zit hem in de autonome voortbeweging. Het apparaat gebruikt de golfbeweging om duizenden kilometers af te leggen, zonder stoppen. De gemiddelde snelheid is 1,5 knopen, dus ongeveer 2,7 km/u. De instrumenten aan boord worden van stroom voorzien door batterijen die opgeladen worden door zonnepanelen. Alle gegevens worden om de vijf minuten naar land gestuurd via satelliet en zijn dan beschikbaar voor wetenschappers en mariene techniekers die de gegevens dadelijk evalueren. De veiligheid van de Wave Glider wordt gegarandeerd door een team in de VS dat het apparaat 24u/24u en 7d/7d volgt. Zij kunnen de Wave Glider begeleiden en eventueel wegsturen van naderende schepen door het ingebouwde alarmsysteem en de AIS-ontvanger die naburige scheepsbewegingen identificeert.

De Wave Glider werd op 15 april 2013 vanop de RV Belgica uitgezet en op 6 mei weer opgehaald. Gedurende drie weken, heeft de Wave Glider ongeveer 1300 km rond de zandbank Oosthinder gevaren om er de effecten van zandextractie op de mariene omgeving te observeren.

Op de kaart zie je de afgelegde weg van de Wave Glider rond de Oosthinder (witte symbolen), samen met de positie van het zandwinningsschip RIO (blauwe symbolen), en de positie van andere schepen (rode, groene, grijze symbolen) en dit voor een periode van 24u.

Deze eerste test toont de enorme mogelijkheden van het gebruik van Wave Gliders en andere autonome voertuigen die lange tijd, in eender welke weersomstandigheden en met een beperkte kost kunnen ingezet worden. Deze instrumenten zullen ons helpen om de oceaan en onze invloed op het marien milieu nog beter te begrijpen.

Video: tewaterlating van de Wave Glider met de RV BELGICA

2013-04-26 – Studie over de financiering van de vervanging van RV Belgica

Op initiatief van Philippe Courard, staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid, heeft de Ministerraad op 26 april de lancering goedgekeurd van de studie over de financiering van de vervanging van het huidige onderzoekschip RV Belgica.

De Belgica viert dit jaar zijn 29ste verjaardag. Experts schatten de maximale levensduur van een onderzoeksschip op ongeveer 30 jaar. Een haalbaarheidsstudie afgerond in 2010 concludeerde dat de noodzaak om de Belgica te vervangen, vooral te wijten is aan een gebrek aan voldoende ruimte voor wetenschappelijke uitrusting en het personeel, maar ook omwille van verouderde apparatuur.

De studie van de financieringsmodellen van het nieuwe schip zal worden uitgevoerd door de POD Wetenschapsbeleid. De verschillende pistes die de volgende negen maanden zullen worden bestudeerd zijn de aankoop en de toekomstige exploitatie van de onderzoeksinfrastructuur, de toekomst van de huidige Belgica, de volle financiering van de overheid, publiek / private samenwerking voor de constructie en / of exploitatie van het nieuwe schip, de samenwerking met andere Europese landen.

"Een oceanografisch onderzoeksschip is een essentieel instrument voor marien onderzoek en het uitvoeren van controle activiteiten op de Noordzee”, zegt Philippe Courard. “De Belgica I heeft tot op vandaag haar missies uitstekend volbracht. Maar haar vervanging dringt zich op. Daarom gaan we zoeken naar een mogelijke financiering, zodat onderzoekers kunnen profiteren van een infrastructuur op maat van hun behoeften, die hen toelaat om hun missies beter te kunnen volbrengen. "

image Persbericht P.Courard

image

2013-02-18 – Europese producten EARS en GLOBE: eerste test op de Belgica

Een team van Europese wetenschappers en technici kwam eind januari aan boord van de Belgica voor een eerste gezamelijke test van twee software paketten. Deze software werd in het kader van het Europese EUROFLEETS-project ontwikkeld: GLOBE en EARS. GLOBE zorgt voor de visualisatie en verwerking van bathymetrische gegevens. EARS (Eurofleets Automatic Reporting System) registreert en rapporteert alle gebeurtenissen aan boord (observaties, staalnames, onverwachte problemen) en verbindt ze met de automatisch verworven gegevens. De software werd in reële condities getest tijdens een campagne waarin sediment werd onderzocht.

Eurofleets creëert een alliantie van mariene onderzoeksschepen in Europa zodat er beter, efficiënter en gezamenlijk onderzoek kan gebeuren.

image

De deelnemers van links naar rechts: Yvan STOJANOV (BMM), Karien DE CAUWER (BMM), Jordi SORRIBAS (CSIC), Joan OLIVE (CSIC), Marc NOKIN (IFREMER), Serge SCORY (BMM), Marie‐Paule CORRE (IFREMER), Andrea COVA (OGS).

image

2012-11-20 – RV Belgica test satellietnavigatie voor schepen

imageOns onderzoeksschip RV Belgica test nu ook satellietnavigatie voor schepen. Zo wordt de mogelijkheid van het gebruik van het Europese satellietnavigatiestysteem EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service) voor maritieme doeleinden bestudeerd. Met de resultaten die ons schip verzamelt, wordt onderzocht hoe het EGNOS, dat initieel ontwikkeld was voor de luchtvaart, ook gebruikt kan worden om maritiem verkeer te begeleiden. Terwijl de Belgica normaal gezien gegevens van de zee verzamelt, krijgt ze nu ook gegevens vanuit de lucht.

imageEGNOS is een systeem dat de nauwkeurigheid van Amerikaanse GPS-signalen verbetert door middel van 3 geostationaire satelliettransponders die het hele Europese gebied bestrijken. De lokalisatieprecisie zou verbeterd kunnen worden van 20 m tot 5 m. EGNOS werd ontwikkeld door het European Space Agency ESA, de Europese Commissie en Eurocontrol, de Europese organisatie voor de veiligheid van luchtverkeer. EGNOS kan nu gebruikt worden voor transport zowel op land als op zee. ESA wil begrijpen hoe de signalen door de zee, de havens of omliggende schepen gereflecteerd worden.

Op RV Belgica werden 3 ontvangers geïnstalleerd. Zij ontvangen de signalen van EGNOS, alsook de signalen van de eerste Galileo-satellieten. Deze ontvangers geven continu de satellietnavigatiesignalen door, zodat ESA ziet hoe het systeem reageert tijdens verschillende zeecondities, wanneer het schip beweegt of niet, in volle zee of bij het naderen van een haven. De wetenschappelijke onderzoekstaken van RV Belgica zorgen ervoor dat de ontvangers in verschillende intrigerende en bijzondere gebieden komen waar normaal geen signalen ontvangen worden, zoals middenin een windmolenpark.
Het is voor het eerst dat langetermijngegevens over de EGNOS-mogelijkheden op systematische wijze verzameld worden. Het feit dat tegelijkertijd Galileo-gegevens verkregen worden, zorgt voor bijkomende informatie bij de validatie van dit systeem.

De ontvangers werden op de RV Belgica geplaatst op basis van een overeenkomst waarbij gegevens gedeeld worden, zonder bijkomende fondsen, en dit voor minstens een jaar. De BMM-meetdienst staat in voor de nodige datatransfer en ondersteuning. De Europese Commissie, die de EGNOS-toepassingen beheert, ziet dit als een project met een groot potentieel voor de transportsector op zee en in binnenwateren.

2012-09-21 – Drie schepen samen in een sluis

imageOp dinsdag 18 september kwam een opmerkelijke samenwerking tot stand. Drie schepen, de RV Belgica van het Federaal Wetenschapsbeleid, de HS Ter Streep en de nieuwe RV Simon Stevin, beiden van de Vlaamse Overheid, hebben samen metingen uitgevoerd. Op deze schepen kunnen nauwkeurige metingen van de waterdiepte uitgevoerd worden. Om de dieptemetingen op de drie schepen te kunnen vergelijken, moeten hun meetinstrumenten (multibeam echosounders) gecalibreerd worden. Deze calibratie vond plaats in de Pierre Van Dammesluis te Zeebrugge. De drie schepen hebben de gekende diepte van de sluis opgemeten. Nu worden de resultaten van de drie schepen vergeleken om ervoor te zorgen dat de bathymetrische gegevens van de Belgische onderzoekers goed op elkaar afgestemd zijn.

Deze opmerkelijke samenwerking tussen verschillende federale (BMM, Marinecomponent, FOD Economie) en Vlaamse diensten (Vlaamse hydrografie, VLIZ) kadert in een gemeenschappelijk project om de waterdiepte en het reliëf van de zeebodem in het Belgisch deel van de Noordzee volledig in kaart te brengen. Dit zal gebeuren door bestaande bathymetrische data te combineren en de ontbrekende gebieden na gemeenschappelijk overleg te verkennen en te karteren.

Facebook feed

Twitter feed